I/43 Krhov – Voděrady (ČR)
Modernizácie – odstránenie bodových závad

DÚR, IČ

2020 – 2022