D3 Svrčinovec (SR)
Nový ekodukt nad cestou I/11 a železnicou

DÚR, DSP, DRS

2017 – 2019