Tvorivá a zodpovedná práca, znalosť a skúsenosť

---

---

KARIÉRA

KARIÉRA

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU - PROJEKTANT DOPRAVNÝCH STAVIEB - VEDÚCI POBOČKY BRATISLAVA
PROJEKTANT DOPRAVNÝCH STAVIEB