<< Skupina SHP
slovensky
english
по-русски
História

História

Spoločnosť SHP SK s.r.o. zahájila svoju činnosť v roku 2009. Vznik spoločnosti bol vyvolaný angažovaním sa na príprave významných dopravných stavieb na Slovensku, najmä v súvislosti s realizáciou PPP projektov R1 a D1, s potrebou vytvoriť na Slovensku vlastnú spoločnosť v skupine Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

SHP SK s.r.o. disponuje vlastnými odborníkmi v oblasti dopravnej infraštruktúry s odbornou spôsobilosťou na Slovensku a pri svojej činnosti sa opiera o plne kvalifikovaný servis materskej firmy Stráský, Hustý a partneři s.r.o., a sesterskej spoločnosti SHP TS s.r.o. so sídlom v Brne, ČR.

Spoločnosť SHP SK s.r.o. má sídlo v Bratislave, Mlynské luhy 64.

 

Dňa 28.2.2018 bol podpisom zmluvy vykonaný predaj časti podniku - samostatnej organizačnej zložky Dozorory

Týmto krokom prechádzajú všetky aktíva, pasíva, práva, prevádzkové zmluvy, zamestnanci a ďalšie položky ktoré časť podniku používala na firmu SHP TS s.r.o. podnikajúca na Slovensku prostredníctvom organizačnej zložky SHP TS s.r.o., organizačná zložka Slovensko