<< Skupina SHP
slovensky
english
по-русски
Tím SHP SK

Tím SHP SK

V súčasnej dobe firma SHP SK s.r.o. zamestnáva 16 odborníkov špecializovaných na cesty, mosty, geotechniku, inžinierske siete, inžiniering stavieb a správu registratúry. Ďalej spolupracujeme s externými spolupracovníkmi v oblastiach dopravný inžiniering, kontrola a supervízie oceľových konštrukcií, monitoring a korózne merania, správa elektronických systémov. Tím SHP SK s.r.o. zabezpečuje kompletný technický servis okolo prípravy a kontroly rozsiahlych dopravných stavieb.